اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

چهارمین جلسه قرارگاه ملی با حضور سرپرست و کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی در مکان اتحادیه شهرستان خمین برگزار شد.


چهارمین جلسه قرارگاه ملی با حضور سرپرست و کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی در مکان اتحادیه شهرستان خمین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، چهارمین جلسه قرارگاه ملی با حضور سرپرست و کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با موضوع برنامه ریزی برنامه های فصل تابستان، تحلیل و بررسی طرح لشکر فرشتگان و بررسی نقش و جایگاه دانش آموزان در نماز جمعه برگزار گردید.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید