اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

دیدار کادر اتحادیه استان مرکزی با کادر اتحادیه استان همدانسرپرست و کادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با مسئول و کادر اتحادیه استان همدان دیدار کردند.
این دیدار در راستای هم افزایی تعاملات و تبادل تجربیات دو استان صورت گرفت.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید