اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

کسب رتبه سوم کشور در طرح لشکر فرشتگان


کسب رتبه سوم کشور در طرح لشکر فرشتگان

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، در پنجمین دوره طرح لشکر فرشتگان در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۷ اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی موفق به کسب رتبه سوم در بخش یادواره شهری در کشور شد

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید