اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

اخبار

برگزاری مراسم افطار تا سحر ویژه دانش آموزان دختر شهرستان اراک

در بیست و هشتم ماه مبارک رمضان، مراسم افطار تا سحر ویژه دانش آموزان عضو انجمن اسلامی شهرستان اراک، به همت اتحادیه انجمنهای اسلامی استان مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتحادیه[...]حضور موثر و پرشور دانش آموزان عضو انجمنهای اسلامی استان مرکزی، در راهپیمایی روز قدس

دانش آموزان عضو انجمنهای اسلامی مدارس استان مرکزی، با ایجاد ایستگاه در مسیر راهپیمایی و ارائه برنامه های ویژه، حضور موثر و مفیدی در روز قدس داشتند. به گزارش روابط عمومی[...]برپایی اعتکاف رمضانیه در ساوه

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، مراسم اعتکاف دانش آموزی ماه رمضان در دو مسجد فاطمه الزهرا ویژه برادران، و صاحب الزمان ویژه خواهران عضو انجمنهای[...]