اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

لشکر_فرشتگان


دانش آموزان انجمنی دبیرستان نمونه کوثر اراک با سمیه مجیدی همسر شهید حاج عباس نجفی دیدار و با اهدای هدایا از زحماتشان تقدیر نمودند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید