اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

دفتر انجمن اسلامی دبیرستان نمونه رستگاران شهرستان اراک افتتاح شد.


همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، دفتر انجمن اسلامی دبیرستان نمونه رستگاران شهرستان اراک با حضور میلاد مرادی مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی افتتاح شد.

در این مراسم احکام مسئول انجمن اسلامی و اعضای هیات مرکزی این مدرسه اهدا شد. همزمان با این افتتاح، تعداد ۲۵۰ انجمن اسلامی در سطح مدارس استان شروع به فعالیت کردند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید