اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

برگزاری اولین هیئت های مدرسه ای محرم 96


اولین هیئت مدرسه ای محرم امسال در دبیرستان شکرایی و به همت انجمن اسلامی این مدرسه برپا شد

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید