اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

نتایج دهمین جشنواره مدرسه انقلاب


نتایج دهمین جشنواره مدرسه انقلاب
افتخارآفرینی نوجوانان گل انجمنی در سطح استان مرکزی
به این عزیزان و کل دانش آموزان انجمنی که در جشنواره مدرسه انقلاب شرکت کردند تبریک ویژه عرض می کنیم.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید