اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

نشست صمیمی نمایندگان ادوار استان مرکزی در قرارگاه ملی برگزار شد


نشست صمیمی نمایندگان ادوار استان مرکزی در قرارگاه ملی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، نشست صمیمی نمایندگان ادوار استان مرکزی با حضور ۱۰ نفر از اعضای قرارگاه ملی و حضور مجازی حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه، علی جانباز معاون فرهنگی و محمدجواد سلیمانی مسئول دبیرخانه میقات برگزار شد

. در این جلسه اعضا به خاطره گویی و برنامه ریزی فعالیتهای حوزه فارغ التحصیلان پرداخته شد

در این جلسه دبیرکل و معاون فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به اهمیت فعالیتهای حوزه فارغ التحصیلان تاکید کردند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید