اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

سوگواره احلی من العسل شهرستان ساوه با حضور دانش آموزان برگزار شد


نوجوانیم و قوی، مرد همین میدانیم

◼️ سوگواره احلی من العسل شهرستان ساوه با حضور دانش آموزان برگزار شد

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید