اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

طرح عضویابی هدفمند


طرح عضویابی هدفمند با حضور دانش آموزان دختر منتخب مدارس شهرستان اراک آغاز شد.

 این برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور تعداد محدود دانش آموزان و در طی چند جلسه برگزار خواهد شد

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید