اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

ایستگاه قدس


به مناسبت روز قدس دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان اراک با همکاری پایگاه بسیج امیرالمومنین به اجرای سرود و ماشین نویسی در سطح شهر اراک پرداختند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید