اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
مراسم تقدیر از نفرات برتر جشنواره های مدرسه انقلاب، رسانش و انجمن برتر برگزار شد


مراسم تقدیر از نفرات برتر جشنواره های مدرسه انقلاب، رسانش و انجمن برتر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، از دانش آموزان دختر برتر در جشنواره های مدرسه انقلاب، رسانش و انجمن برتر با حضور علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تقدیر به عمل آمد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید