اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

نتصاب حجت الاسلام اکبر اخلاقی به عنـوان سرپرست اتحـــادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شـهـرستـــان خـمـیــن


نتصاب حجت الاسلام اکبر اخلاقی به عنـوان سرپرست اتحـــادیه
انجمن های اسلامی دانش آموزان شـهـرستـــان خـمـیــن

.تمام.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید