اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
دومین جلسه کادر اتحادیه با معاون فرهنگی کمیته امداد خمینی(ره) برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،دومین جلسه کادر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) با موضوع برنامه ریزی جهت افزایش همکاری های مشترک برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید