اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
کرونا مثبت


مربیان و شبکه پشتیبان اتحادیه با حضور در کارگاه های ایزوله به تولید ماسک و لباس های بیمارستانی پرداختند.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید