اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

بازدید کادر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان فاطمیه شهر کمیجان


بازدید کادر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان از نمایشگاه مدرسه انقلاب دبیرستان فاطمیه شهر کمیجان

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید