اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

️برپایی ایستگاه گام دوم انقلاب با حضور پر شور دانش آموزان فعال انجمن اسلامی شهرستان اراک در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن


️برپایی ایستگاه گام دوم انقلاب با حضور پر شور دانش آموزان فعال انجمن اسلامی شهرستان اراک در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید