اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه دبیرخانه رسانش استان مرکزی


جلسه اول دبیرخانه رسانش استان مرکزی با حضور اعضا و با موضوع برنامه ریزی برگزاری جشنواره در استان برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید