اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

نشست مربیان خواهر شهرستان اراک با حضور آقای نجفی


جلسه مربیان و سرگروه های شهرستان اراک با حضور نجفی سرپرست و امانی معاونت خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با موضوع ضرورت شبکه سازی و نقش موثر مربیان در نیروسازی برگزار شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید