اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

حضور کاروان در_مسیر_بهشت در منزل شهید


حضور کاروان پیاده روی دانش آموزی در مسیر بهشت در منزل شهید سید حسین حسینی
کاروان اربعین امسال به نام این شهید مزین گردیده است.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید