اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
انتصاب مدیر اجرایی


سرپرست حوزه اجرایی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،طی حکمی از سوی صادق نجفی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، رضا‌‌‌ ملکی به سمت سرپرست حوزه اجرایی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی منصوب گردید.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید