اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
انتخابات قرارگاه ملی دختران


انتخابات قرارگاه ملی استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،انتخابات قرارگاه ملی با حضور اعضای قرارگاه استانی برگزار شد و دو نفر به عنوان نماینده استان انتخاب شدند.
در انتهای برنامه سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی از دانش آموزان قرارگاه ملی و استانی سال گذشته تقدیر کردند.
 

 

 

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید