اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
سب رتبه دوم در رشته احکام و تفسیر در سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن


کسب رتبه دوم در رشته احکام و تفسیر در سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز ویژه دانش آموزان سراسر کشور توسط مسئولین انجمن های اسلامی دبیرستان فرزانگان ۲ و صدرا.
تبریک ویژه خدمت این عزیزان انجمنی

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید