اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور با کادر و شبکه پشتیبان اتحادیه استان مرکزی دیدار کرد


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با کادر و شبکه پشتیبان اتحادیه استان مرکزی دیدار و‌ به بررسی فعالیتهای اتحادیه استان پرداخت
در این دیدار حسین تاریخی به نقش کلیدی و موثر انجمن های اسلامی در مدارس در حوزه های فرهنگی و محتوایی تاکید کرد

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید