اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان مرکزی دیدار کرد.


سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی با مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان مرکزی دیدار کرد.
در این دیدار به بحث و تبادل نظر درمورد فعالیت های مشترک دانش آموزی در سطح مدارس استان پرداخته شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید