اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه معارفه و شناخت دانش آموزان متوسطه اول و دوم شهرستان خمین


جلسه معارفه و شناخت دانش آموزان متوسطه اول و دوم شهرستان خمین از فضای اتحادیه و فعالیتهای اتحادیه برگزار گردید

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید