اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

مراسم اختتامیه جشنواره مدرسه انقلاب استان مرکزی برادران برگزار شد


مراسم اختتامیه جشنواره مدرسه انقلاب استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموران استان مرکری، مراسم اختتامیه جشنواره مدرسه انقلاب استان مرکزی ویژه دانش آموزان پسر برگزار شد.
در این مراسم از برترین نمایشگاه های مدارس انقلاب استان مرکزی تقدیر شد.
رتبه اول: انجمن اسلامی دبیرستان شهید بهشتی
رتبه دوم: انجمن اسلامی دبیرستان شاهد شهید نجفی
رتبه سوم: انجمن اسلامی دبیرستان علامه حلی ۲
رتبه چهارم:انجمن اسلامی دبیرستان رستگاران
رتبه پنجم:انجمن اسلامی دبیرستان فرهنگ

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید