اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

پویش کتابخوانی حیات طیبه با محوریت کتاب سلام بر ابراهیم ۱ در منطقه سربند برگزار شد.


پویش کتابخوانی حیات طیبه با محوریت کتاب سلام بر ابراهیم ۱ در منطقه سربند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، پویش کتابخوانی حیات طیبه با محوریت کتاب سلام بر ابراهیم ۱ در بین ۲۸۰ نفر دانش آموز دختر و پسر در مقطع متوسطه اول و دوم در منطقه سربند برگزار شد.
این پویش با حمایت ادارات و دستگاه های دولتی شهرستان هندودر، در همه مدارس این شهر به طور همزمان برگزار گردید.

 

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید