اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

جلسه توجیهی برگزاری جشنواره مدرسه انقلاب در شهرستان خمین برگزار شد.


 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، جلسه توجیهی برگزاری جشنواره مدرسه انقلاب در شهرستان خمین با حضور فاطمه امانی معاون خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی و ملیحه شعبانی کارشناس متوسطه دوم برگزار گردید.
:small_orange_diamond:در این جلسه فاطمه امانی معاون خواهران اتحادیه استان به تشریح نحوه اجرای جشنواره مدرسه انقلاب با توجه به ظرفیت شهرستان ها پرداخت.
:small_blue_diamond:ثبت و بارگزاری فعالیت های دانش آموزان در سامانه عقیق و رفع مشکلات سامانه شهید باقری نیز توسط ملیحه شعبانی کارشناس متوسطه دوم بررسی گردید.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید