اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

سرپرست معاونت فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی منصوب شد.


???? سرپرست معاونت فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی منصوب شد. ✏️به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،طی حکمی از سوی آقای صادق نجفی سرپرست اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، آقای ستار ذوالفقاری به سمت سرپرست معاونت فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی منصوب گردید.
تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید