اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه

قرارگاه استانی واحد خواهران با حضور مربی محترم سرکار خانم جعفری برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی،قرارگاه استانی واحد خواهران با حضور مربی محترم سرکار خانم جعفری برگزار شد
در این جلسه پیرامون مدیریت زمان بحث و گفتگو شد.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید