اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

جلسه توجیهی مدرسه انقلاب با حضور مسئولین انجمن های اسلامی مدارس شهرستان اراک برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مرکزی، جلسه توجیهی مدرسه انقلاب با حضور معاونت خواهران اتحادیه استان و مسئولین انجمن های اسلامی دانش آموزان مدارس شهرستان اراک برگزار شد.
در این برنامه خانم امانی معاون واحد خواهران به تشریح شیوه نامه جشنواره مدرسه انقلاب پرداخت.

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید