اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
کسب رتبه برتر در بین انجمنهای اسلامی کل کشور توسط خانم حدیث قربانی مسئول انجمن اسلامی مدرسه نمونه رویش از شهرستان اراک


به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان مرکزی خانم حدیث قربانی مسئول انجمن اسلامی مدرسه نمونه رویش از شهرستان اراک موفق به کسب رتبه برتر در بین انجمنهای اسلامی کشور شدند.

ین موفقیت را به این خواهر انجمنی تبریک گفته و ارزوی توفیق برای ایشان داریم

 

 

تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید