اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
استان مرکزی

خبرهای ویژه
جلسه با انجمن اولیا و مدیر دبیرستان


#خبر به گزارش دفتر انجمن اسلامی دانش آموزان دبیرستان فرهنگیان حاج کاظمی امروز جلسه انجمن اولیا و مدیر دبیرستان و مسئول انجمن اسلامی برگزار شد که در این جلسه فعالیت های مدرسه در عرصه علمی و آموزشی مورد بحث گرفت و مسئول انجمن دبیرستان فعالیت های انجمن اسلامی را برای کمک به این فعالیت پیشنهاد داد و مورد استقبال گرفت و بزودی اجرا می شود
تصاویر پیوست
نظرات
ثبت نظر
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید